30 செப்., 2010

சரி பக்க வேண்டியவை எழுத்து பிழையால் திறக்கக முடியாமல் உள்ளனன.

www.howisit1.blogspot.com
www.siththivinayagarmv.blogspot.com
www.perunkadu.blogspot.com
www.swisstamil1.blogspot.com
வேறு சில கவனிக்க வேண்டியவை.
கமலாம்பிகை -முருகன் கோவில் வெப் வருகிறது.சரியானது.--www.kamalambikai.blogspot.com
சித்திவிநாயக ம வி -சரியாக எழுதவில்லை--www.siththivinayagamv.blogspot.com
கண்ணகி அம்மன் -சேர்க்கவும்---kannakiammankovil.blogspot.com
பெருங்காடு -------சேர்க்கவும் -----www.perunkadu.blogspot.com- corrcet letters for blogspot.com இறுபிட்டி -சேர்க்கவும்-www.irupiddi.blogspot.com
நிர்வாகம்,பழைய நிர்வாகம் --www.pungudutivu4.blogspot.com
வரலாறு--------------------www.pungudutivu9.blogspot.com
ஒன்றிய விதிகள்------------www.pungudutivu-law.blogspot.com
உறுப்பினர் சந்தா ----------www.pungudutivu11.blogspot.com
நிதியியல் -----------------www.nithiyiyal.blogspot.கம செய்ட்பதிவுகள்-------------www.pungudutivu20.blogspot.com

ஊரோடு உறவாட -------www.pungudutivumakkal.blogspot.கம
விமர்சனங்கள் -------vimarsanankal.blogspot.com
படைப்புக்கள்---------padaippukkal.blogspot.com
விளையாட்டு---------tamilsport.blogspot.com
அரசியல்--------------tamilpolitic.blogspot.கம
தகவல் அரங்கம் பகுதியை நீங்க தனி தனியாக சேர்க்கவும் அல்லது www.pungudutivuinfo.blogspot.com il link kodukkavum
மண்வாசனை -கொஞ்சம் மாற்றம் செய்யவும் இப்படி நன்றி
ஜெர்மனி ---pungudutivu-de.blogspot.com
பிரான்ஸ் ----pungudutivu-fr.blogspot.com
கனடா -----pungudutivu-ca.blogspot.com
பிரித்தானியா ---------pungudutivu.org
ஐரோப்பா ---pungudutivu-eu.blogspot
இலங்கை ---pungudutivu7.blogspot.com

29 செப்., 2010

committee------------pungudutivu4.blogspot.com

sport--------thamilsport.blogspot.com

contact us----pungudutivu3.blogspot.com

how is it-------howisit1.blogspot.com

4 செப்., 2010

இனி மேலே மெனுபாரில் தமிழில் வரும் தலைப்புகளும் உபதளைப்புகளும் அவற்றிற்கான வேப்சிடே லின்க்ஸ் களும்
----------------------------------------------
thodarbu
----------
arivupukkal--www.arivippukkal.blogspot.com
thodarpu---www.thodarbu.blogspot.com
kelunkal --www.kelunkal.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poonkudil
---------
thamil----www.thamil1.blogspot.com
isaiyulakam---www.isaiyulakam.blogspot.com
pothuarivu--www.pothuarivu1.blogspot.com
pungaithamil--www.pungaithamil.blogspot.com
thamileelam--www.thamileelam2.blogspot.com
kananithamil..www.kananithamil.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------manvasanai----

switzerland----www.pungudutivu1.blogspot.com
switzerland--www.freewebs.com/pungudutivu_ch
canada----------www.pungudutivu.ca
britan-----------www.pungudutivu.org
france--------
germany------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------seythi-
--------

eelam -----www.eelamseythy.blogspot.com
ulakam-----www.ulakaseythy.blogspot.com
india----www.indiaseythy.blogspot.com
swiss-----www.swiss-tamil.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

theevakam
---------

theevakam----www.theevakam.blogspot.com
nainativu----www.nainativu.org
mandaitivu--www.mandaitivu-ch.com
velanai-----www.velanaieast.com
allapiddy---www.allaiyoor.com
karainagar----www.karainagar.com
analaitivu---www.analaitivu.org
karampon-----www.karampon.com
neduntivu---www.neduntivu.net

3 செப்., 2010

www.freewebs.com/pungudutivu_ch
இங்கே இருக்கும் அல்பங்களை திறந்து அதே உப தலைப்புகளில் நிழல் படங்கள் தலைப்பில் உள்ள உப தலைப்புக்களில் சேர்க்கவும்
உதாரணம்- வைரமாலை எழுச்சிவிழா வில்வர் அரங்கு என்பன
இந்த வெப்சைட்டுகளில் இருக்கும் படங்கள் கட்டுரைக்கள்தகவல்களை எடுத்து போடவும் .தகவலரங்கம் பகுதிக்கு இங்கே இருக்கின்றன.அதே உப தலைப்புக்களில் . மேலும் படங்கள் இறுபிட்டி எனிய வெப்சைட்டில் பாக்கவும்
www.freewebs.com/pungudutivu_ch
www.pungudutivu2.blogspot.com
www.pungudutivu1.blogspot.com
www.irupiddi.blogspot.com