30 செப்., 2010

நிர்வாகம்,பழைய நிர்வாகம் --www.pungudutivu4.blogspot.com
வரலாறு--------------------www.pungudutivu9.blogspot.com
ஒன்றிய விதிகள்------------www.pungudutivu-law.blogspot.com
உறுப்பினர் சந்தா ----------www.pungudutivu11.blogspot.com
நிதியியல் -----------------www.nithiyiyal.blogspot.கம செய்ட்பதிவுகள்-------------www.pungudutivu20.blogspot.com

ஊரோடு உறவாட -------www.pungudutivumakkal.blogspot.கம
விமர்சனங்கள் -------vimarsanankal.blogspot.com
படைப்புக்கள்---------padaippukkal.blogspot.com
விளையாட்டு---------tamilsport.blogspot.com
அரசியல்--------------tamilpolitic.blogspot.கம
தகவல் அரங்கம் பகுதியை நீங்க தனி தனியாக சேர்க்கவும் அல்லது www.pungudutivuinfo.blogspot.com il link kodukkavum

கருத்துகள் இல்லை: