30 செப்., 2010

சரி பக்க வேண்டியவை எழுத்து பிழையால் திறக்கக முடியாமல் உள்ளனன.

www.howisit1.blogspot.com
www.siththivinayagarmv.blogspot.com
www.perunkadu.blogspot.com
www.swisstamil1.blogspot.com
வேறு சில கவனிக்க வேண்டியவை.
கமலாம்பிகை -முருகன் கோவில் வெப் வருகிறது.சரியானது.--www.kamalambikai.blogspot.com
சித்திவிநாயக ம வி -சரியாக எழுதவில்லை--www.siththivinayagamv.blogspot.com
கண்ணகி அம்மன் -சேர்க்கவும்---kannakiammankovil.blogspot.com
பெருங்காடு -------சேர்க்கவும் -----www.perunkadu.blogspot.com- corrcet letters for blogspot.com இறுபிட்டி -சேர்க்கவும்-www.irupiddi.blogspot.com
நிர்வாகம்,பழைய நிர்வாகம் --www.pungudutivu4.blogspot.com
வரலாறு--------------------www.pungudutivu9.blogspot.com
ஒன்றிய விதிகள்------------www.pungudutivu-law.blogspot.com
உறுப்பினர் சந்தா ----------www.pungudutivu11.blogspot.com
நிதியியல் -----------------www.nithiyiyal.blogspot.கம செய்ட்பதிவுகள்-------------www.pungudutivu20.blogspot.com

ஊரோடு உறவாட -------www.pungudutivumakkal.blogspot.கம
விமர்சனங்கள் -------vimarsanankal.blogspot.com
படைப்புக்கள்---------padaippukkal.blogspot.com
விளையாட்டு---------tamilsport.blogspot.com
அரசியல்--------------tamilpolitic.blogspot.கம
தகவல் அரங்கம் பகுதியை நீங்க தனி தனியாக சேர்க்கவும் அல்லது www.pungudutivuinfo.blogspot.com il link kodukkavum
மண்வாசனை -கொஞ்சம் மாற்றம் செய்யவும் இப்படி நன்றி
ஜெர்மனி ---pungudutivu-de.blogspot.com
பிரான்ஸ் ----pungudutivu-fr.blogspot.com
கனடா -----pungudutivu-ca.blogspot.com
பிரித்தானியா ---------pungudutivu.org
ஐரோப்பா ---pungudutivu-eu.blogspot
இலங்கை ---pungudutivu7.blogspot.com