30 செப்., 2010

வேறு சில கவனிக்க வேண்டியவை.
கமலாம்பிகை -முருகன் கோவில் வெப் வருகிறது.சரியானது.--www.kamalambikai.blogspot.com
சித்திவிநாயக ம வி -சரியாக எழுதவில்லை--www.siththivinayagamv.blogspot.com
கண்ணகி அம்மன் -சேர்க்கவும்---kannakiammankovil.blogspot.com
பெருங்காடு -------சேர்க்கவும் -----www.perunkadu.blogspot.com- corrcet letters for blogspot.com இறுபிட்டி -சேர்க்கவும்-www.irupiddi.blogspot.com

கருத்துகள் இல்லை: