3 செப்., 2010

www.freewebs.com/pungudutivu_ch
இங்கே இருக்கும் அல்பங்களை திறந்து அதே உப தலைப்புகளில் நிழல் படங்கள் தலைப்பில் உள்ள உப தலைப்புக்களில் சேர்க்கவும்
உதாரணம்- வைரமாலை எழுச்சிவிழா வில்வர் அரங்கு என்பன
இந்த வெப்சைட்டுகளில் இருக்கும் படங்கள் கட்டுரைக்கள்தகவல்களை எடுத்து போடவும் .தகவலரங்கம் பகுதிக்கு இங்கே இருக்கின்றன.அதே உப தலைப்புக்களில் . மேலும் படங்கள் இறுபிட்டி எனிய வெப்சைட்டில் பாக்கவும்
www.freewebs.com/pungudutivu_ch
www.pungudutivu2.blogspot.com
www.pungudutivu1.blogspot.com
www.irupiddi.blogspot.com